Tercera neemt meer dan helft van aansluitingen LVBB voor haar rekening

In de brief van Kajsa Ollongren aan de 2e Kamer speelt het percentage van de overheden dat is aangesloten op de LVBB altijd een grote rol als indicatie van hoe ‘goed’ het wel niet gaat.

In de laatste brief staat dat 57% van de gemeenten is aangesloten, dat zijn dus 202 gemeenten. Hiervan heeft Tercera er 102 aangesloten. 11 van de 12 provincies zijn inmiddels aangesloten, allemaal via de Tercera digikoppeling-adapter.

Voordeel is dat we nu samen met onze klanten al op grote schaal kunnen gaan testpubliceren.