Tercera op jaarlijkse congres van Provero op 18 mei

In het kader van de Crisis- en Herstelwet is het al mogelijk Omgevingsplannen (bestemmingsplannen met verbrede reikwijdte) op te stellen. Deze worden echter niet goed getoond op ruimtelijkeplannen.
Op het jaarlijkse congres van Provero op 18 mei in Ede geeft Tercera een presentatie waarin wij enkele voorbeelden van Omgevingsplannen laten zien die, in tegenstelling tot de voorbeelden op ruimtelijkeplannen, wel goed raadpleegbaar zijn.
Kijk op http://www.verbinddeleefomgeving.nl/2017/03/17/bedrijfspresentatie-tercera/ voor meer informatie en meld je aan.