TERCERA-TEKST VOOR PROVINCIES

Met deze webbased tekstverwerker is het mogelijk op basis van bijvoorbeeld een Omgevingsverordening wijzigingen aan te brengen. Het wijzigingsbesluit wordt dan automatisch gegenereerd. U kunt dan dit aanvullen met de motivatie en eventueel met een artikelsgewijze toelichting. Het koppelen van geometrie (werkingsgebieden, geo-informatieobjecten) aan de tekst is in deze editor heel eenvoudig.

Ook is het mogelijk de tekst te verrijken met annotaties waardoor de regeling beter machineleesbaar wordt ten behoeve van het DSO.
Met Tercera-Tekst kunnen meerdere gebruikers gelijktijdig werken aan hetzelfde plan. Zo kunt u bijvoorbeeld een stedenbouwkundig bureau laten inloggen en mee laten schrijven.