TERCERA-VIEWER VOOR GEMEENTEN

Met deze viewer kunt u:

  • wijzigingsbesluiten intern controleren voordat u deze aanbiedt aan de landelijke voorziening (LVBB of ruimtelijkeplannen);
  • Crisis- en Herstelwetplannen op uw eigen website raadpleegbaar maken;
  • Op uw eigen website Omgevingsplan, Omgevingsvisie, bestemmingsplannen, beheersverordeningen, vergunningen en overige verordeningen en beleidsstukken e.d. in samenhang tonen.