TERCERA-VIEWER VOOR GEMEENTEN

Met deze viewer kunt u:

  • Uw Omgevingsplan(wijziging), Omgevingsvisie(wijziging) of uw programma intern controleren voordat u deze aanbiedt aan de landelijke voorziening (LVBB);
  • De instructieregels van de provincie bekijken in combinatie met uw plan;
  • De vigerende bestemmingsplannen en beheersverordeningen (het tijdelijk Omgevingsplan) raadplegen in combinatie met uw Omgevingsplan;
  • De verleende vergunningen (afwijking van het Omgevingsplan) tonen en opvragen;
  • Op uw eigen website Omgevingsplan, Omgevingsvisie, bestemmingsplannen, beheersverordeningen, vergunningen en overige verordeningen en beleidsstukken e.d. in samenhang tonen.