TERCERA-GO! VOOR PROVINCIES

Wettelijke verplichting

Provincies zijn verplicht om besluiten tot wijzigingen in de Omgevingsverordening of Omgevingsvisie via de Landelijke voorziening Bekendmaken en Beschikbaar stellen (LVBB) bekend te maken en beschikbaar te stellen. Ook zorgt deze landelijke voorziening voor het doorvoeren van de wijzigingen in de regeling (consolideren). Via de LVBB komt de informatie ook in het digitaal stelsel Omgevingswet (DSO).