Toepasbare regels niet verplicht voor gemeenten en provincies

Eén van de beoogde toepassingen van het digitaal loket onder de Omgevingswet zijn vragenbomen. Met een vragenboom krijgt een gebruiker, zoals een initiatiefnemer, concreet antwoord op de vraag: “Mag ik hier (op deze locatie) mijn initiatief starten of heb ik daar bijvoorbeeld een vergunning voor nodig?”. Dit klinkt mooi en wie kan hier nu op tegen zijn? Maar om deze vragenbomen zo gebruiksvriendelijk mogelijk te laten werken moeten de (juridische) regels over de fysieke leefomgeving vertaald worden naar ‘toepasbare regels’. Voor een dakkapel is dit nog te overzien, maar voor complexere initiatieven is dit een ander verhaal.

Hoewel het onderdeel ‘toepasbare regels’ veel aandacht krijgt, is het niet verplicht voor provincies en gemeenten. Gemeenten zouden beter hun tijd kunnen besteden aan het beter structureren van de regels zelf. Alleen al door deze op een andere wijze te ordenen, worden ze beter leesbaar en dus beter toepasbaar. Tercera heeft veel ervaring met dit objectgericht schrijven van planteksten zowel bij provincies en gemeenten en verzorgt trainingen bij de gemeente zelf. Meer weten? Neem contact met ons op via http://www.tercera.nl/contact/