De kracht van verbeelding

Gepubliceerde ruimtelijke plannen kunt u raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl.

U wilt echter ook concept-versies kunnen raadplegen. Ter controle zou u graag uw plankaart willen combineren met andere kaarten. Daarvoor zoudt u voor een helder kaartbeeld graag bepaalde objecten in uw plankaart uit of juist aan willen zetten.

Voor dat en meer gebruikt u de viewer van Tercera.

Met de viewer van Tercera kunt u zelf kiezen welke objecten van uw ruimtelijke plan u wilt zien. U kunt uw ruimtelijk plan combineren met een ruim aanbod van andere kaarten die als WMS of als WFS worden aangeboden. En natuurlijk kunt met de viewer ook de Plannenbank raadplegen, de meest complete verzameling van gepubliceerde ruimtelijke plannen in Nederland. U kunt daardoor uw eigen ruimtelijke plannen vergelijken met die van collega-overheden.

Tercera geeft ook een ondergrondgarantie. Standaard wordt bij ruimtelijke plannen als ondergrond de basisregistratie topografie getoond. In situaties dat die service niet beschikbaar is, biedt Tercera automatisch een alternatieve ondergrond aan.

Ruimtelijke plannen worden op het beeldscherm anders verbeeld dan op papier. Soms echter wilt u op het beeldscherm kunnen zien hoe de verbeelding op papier er uit ziet. De viewer van Tercera biedt die mogelijkheid.