VERGUNNINGVERLENING, TOEZICHT EN HANDHAVING (VTH)

Tercera-GO! ondersteunt primair het spoor “van plan tot publicatie”. Dit spoor kent vele raakvlakken  met het spoor “van idee tot afhandeling”. Daarom kent Tercera-GO! koppelingen met verschillende VTH-applicaties. Het gaat dan o.a. om:

  • het kunnen inzien van verleende vergunningen (afwijking van het Omgevingsplan) in combinatie met het Omgevingsplan;
  • bewaking van de 5-jaarstermijn (Deze vergunning dient binnen 5 jaar in het Omgevingsplan te worden opgenomen);
  • het kunnen tonen van de concept-Omgevingsplanwijziging in de VTH-applicatie.