VERGUNNINGVERLENING, TOEZICHT EN HANDHAVING (VTH)

Tercera-GO! ondersteunt primair het spoor “van plan tot publicatie”. Dit spoor kent vele raakvlakken  met het spoor “van idee tot afhandeling”. Om deze onderlinge samenhang te waarborgen:

  • kent Tercera-GO! koppelingen met verschillende VTH-applicaties;
  • kunnen wij in aanbestedingstrajecten Tercera-GO! samen met VTH-software aanbieden.