De Laan van de Leefomgeving is een concept uit de Omgevingswet-in-voorbereiding. Het is de metafoor voor de manier waarop omgevingsinformatie zal worden ontsloten voor burgers, bedrijven en overheden. Onderdeel van de Laan van de Leefomgeving is de ‘voorwasstraat’, een voorziening die snel antwoord geeft op de vraag welke aspecten van de leefomgeving worden geraakt door een ruimtelijke ontwikkeling.
U hoeft niet te wachten op de Omgevingswet en op de Laan van de Leefomgeving om al gebruik te kunnen maken van de ‘voorwasstraat’. Tercera Scan voorziet u nu al van functionaliteit om snel inzicht te krijgen de gevolgen ruimtelijke ontwikkelingen voor de leefomgeving.
Op grond van de contour aan van het gebied van uw interesse onderzoekt Tercera Scan de themakaarten van uw keuze en rapporteert haar bevindingen. De themakaarten kunnen bestaan uit uw eigen digitale kaartmateriaal, maar ook uit (openbare) bronnen die op internet beschikbaar zijn. Voldoet uw eigen kaartmateriaal nog niet de vereiste van beschikbaarheid, bestendigheid en bruikbaarheid, dan help Tercera u graag aan die vereiste te voldoen.

De provincie Utrecht is een klant die Tercera Scan gebruikt om initiatiefnemers inzicht te geven in de natuurbelangen die door hun ruimtelijke plannen worden geraakt. Dat leidt grotere duidelijkheid voor initiatiefnemers en tot snellere procedures.

Tercera-Scan is een breed inzetbare webtoepassing voor provincies, waterschappen, gemeenten en omgevingsdiensten om belanghebbenden te voorzien van informatie en de onderzoekskosten sterk te reduceren.
Zo sorteert Tercera al voor op de Laan van de Leefomgeving uit de nieuwe Omgevingswet.
Wilt u meer weten neem dan contact op met Tercera.