Waarom wachten op het Digitale Stelsel Omgevingswet?

Het steeds maar uitstellen van de invoering van de Omgevingswet remt innovaties. Waarom investeren in iets nieuws als er straks een nieuwe wet komt waarmee alles vééél beter wordt?

De invoeringsdatum van de Omgevingswet is inmiddels verschoven van januari 2018 naar januari 2021 en misschien zelfs naar 2023? Deze jarenlange stilstand is zonde want het huidige digitale stelsel heeft veel goeds gebracht zoals:

  • alle bestemmingsplannen via 1 landelijk portaal te raadplegen;
  • standaardisatie van bestemmingsplannen;
  • deels automatische voortoets van bestemmingsplannen door provincies

Straks wordt alles ‘véél beter’, maar is dit wel zo? In het BIT-advies aan de Minister staat dat de uitgewerkte oplossing voor het Digitale Stelsel “veel ingewikkelder dan nodig is om het huidige dienstverleningsniveau te kunnen handhaven. IT-functionaliteiten zijn zo ingewikkeld ontworpen dat ze tot problemen zullen leiden bij het maken en gebruiken ervan en het is maar de vraag is of ze ooit allemaal gaan werken als bedacht.”

Een aantal verbeterdoelen zijn wel degelijk haalbaar, zoals:

Het werken met objectgerichte planteksten
Hiermee kun je niet alleen van kaart naar tekst, maar ook van tekst naar kaart navigeren. Je klikt bijvoorbeeld op artikel 7 in het Omgevingsplan en bijbehorende werkingsgebied wordt getoond..

Het werken met ‘slimme’ teksten door gebruik te maken van annotaties
Een ander verbeterpunt is het beter ‘computer-leesbaar’ maken van planteksten door het toevoegen van annotaties in de tekst. Zo kan een provincie per artikel in een Omgevingsverordening aangeven of het een instructieregel betreft.

Het kan nu al!
Voor beide verbeterdoelen hoeven we niet te wachten op het DSO omdat de huidige RO-standaarden deze mogelijkheden al bieden. Tercera maakt in haar software optimaal gebruik van deze vaak onbekende onderdelen van de standaarden en levert al:

  • een webbased viewer waarmee ook van tekst naar kaart kan worden genavigeerd. Deze viewer werkt ook goed op de smartphone en zowel bestemmingsplannen als Omgevingsplannen (CHW) zijn op deze wijze te ontsluiten.
  • Een webbased tekstverwerker die zowel de huidige RO-standaarden als de nieuwe concept-Omgevingswetstandaarden al ondersteunt.

Dus waarom wachten tot 2023 met innoveren? Wij komen graag een keer bij u langs om deze software live te laten zien.

Wie zijn wij?

Tercera levert software aan het Ministerie, alle 12 provincies en bijna 50 gemeenten. Onze software is webbased en innovatief. Wij onderscheiden ons door onze filosofie:

  • we rekenen niets extra’s voor updates en upgrades;
  • per maand opzegbaar;
  • we hanteren open standaarden en open data.