Waterschap Drents Overijsselse Delta kiest voor Tercera

Om de waterschapsverordening tijdig te kunnen opstellen volgens de nieuwe Omgevingswet-standaarden, heeft WDO Delta Tercera-go aangeschaft. Met deze webbased applicatie kan het waterschap:

  • juridische regels conform STOP/TPOD opstellen;
  • werkingsgebieden koppelen aan juridische regels;
  • annotaties aanbrengen zodat de waterschapsverordening beter doorzoekbaar wordt in het Omgevingsloket en voorzien wordt van kleuren.

Tercera levert de applicatie in januari op en ook de gebruikerstraining wordt in januari 2020 gegeven. Omdat de digikoppeling onderdeel vormt van Tercera-go, is WDO Delta qua software klaar om de waterschapsverordening te publiceren op de LVVB.