Waterschapsverordening WDO Delta in kleur in het DSO

Intussen zijn er aan de DSO-kant weer een aantal verbeteringen doorgevoerd en is de complexe geometrie in de Waterschapsverordening van het Waterschap Drents Overijsselse Delta nu ook zichtbaar in het DSO. Deze verordening is opgesteld in Tercera-GO! en via de Tercera-digikoppelingadapter gepubliceerd.