Webbased Omgevingswet-software voor Waterschappen

Ter voorbereiding op het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO) heeft Tercera een tekstverwerker ontwikkeld waarmee Waterschappen hun Waterschapsverordening conform de nieuwe standaarden kunnen opstellen. Een Waterschap kan dan bijvoorbeeld bij een artikel aangeven dat het hier gaat om een regel met vergunningsplicht. Met de bijbehorende viewer kan de Waterschapsverordening objectgericht worden geraadpleegd. Met andere woorden: de gebruiker kan zowel van kaart naar tekst als van tekst naar kaart navigeren. Als bijvoorbeeld een artikel die betrekking heeft op een waterkering in de tekst wordt aangeklikt, verschijnt de waterkering op de kaart.
Ook is het mogelijk om in de periode tot de invoering van de Omgevingswet uw huidige Keur alvast te ontsluiten op deze nieuwe wijze via uw eigen website.  Waarom wachten tot 2021 als het nu al kan! Tercera software wordt gebruikt door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, alle 12 provincies en bijna 50 gemeenten. Graag komen wij een keer langs om e.e.a. live te laten zien. Voor meer informatie:
http://www.tercera.nl/contact/