Aanmelden voor webinars

Download hier de brochure met informatie over de verschillende webinars.  Knoppencursus Tercera-GO

  Knoppencursus Wro-module

  Knoppencursus Berkeley Modeler

  Roadmap

  Beheerderstraining Tercera-GO!

  Geotraining Tercera-GO!

  Van bestemmingsplan naar Omgevingsplan

  Tercera-GO en werkingsgebieden

  Annoteren kun je leren

  Omgevingsvisie en objectgericht schrijven

  Juridische en toepasbare regels

  Werken met beslistabellen

  Toepasbare regels in de bruidsschat

  Omgevingswet en data

  Lokale verordeningen en het Omgevingsplan

  Wijzigingsbesluiten: hoe werkt dat?

  Maatregelen op maat

  Archiveren

  Uitbesteden aan stedenbouwkundig bureau

  Pilot Omgevingsplan