Zuidplas ‘schoonste’ gemeente op ruimtelijkeplannen

Oude planversies, foute dossierstatussen, foute plantypen, verlopen voorbereidingsbesluiten etc.: een blik op ruimtelijkeplannen leert dat de meeste gemeenten hun planvoorraad niet op orde hebben.
Omdat de bestemmingsplannen en beheersverordeningen straks bij de invoering van de Omgevingswet samen het Omgevingsplan vormen, is het een goede eerste stap in de voorbereiding op de Omgevingswet om deze planvoorraad op te schonen.
Ook wordt het dan voor de burger veel inzichtelijker welke plannen geldig zijn en welke niet.

In opdracht van de gemeente Zuidplas heeft Tercera een Quickscan uitgevoerd. Hieruit bleek o.a. dat:

  • van 16 van de 148 dossiers de dossierstatus moet worden aangepast;
  • 77 van de 228 planversies kunnen worden verwijderd.

In overleg met de gemeente past Tercera het manifest aan zodat de gemeente deze kan waarmerken en de planvoorraad op ruimtelijkeplannen wordt opgeschoond.

Meer weten over deze praktische eerste stap richting de Omgevingswet? Neem dan contact op met ons via http://www.tercera.nl/contact/ of mail ons op info@tercera.nl